E-keräin ja vesinäyte

Aattela-menetelmä on uusi, luotettava ja nopea keino sisäilmaongelmien kartoitukseen. Menetelmä on ensimmäinen, jolla tutkitaan suoraan hengittämämme sisäilman toksisuutta. Ilman kosteus tiivistetään kuivajään avulla E-keräimen teräksiseen pintaan ja tästä sulatettava vesinäyte edustaa hengittämäämme sisäilmaa. Näytteenotto kohteessa kestää noin 1,5-2 tuntia. Samaan aikaan voidaan ottaa useita näytteitä eri huoneista tai kerroksista. Näytteitä voidaan ottaa kaikkina vuodenaikoina. Näytteiden tulokset selviävät 1-2 viikon sisällä.

Elokuussa 2014 Elisa Aattelalle syntyi idea teräslaatikon ja hiilihappojään yhdistelmästä, jossa sisäilman vesihöyry tiivistyy kylmään pintaan. Usko uuden mittausmenetelmän toimivuuteen johti patentin hakemiseen ja yhteistyöhön sekä Helsingin että Turun yliopistojen kanssa. Menetelmää testattiin 30 todellisessa vauriokohteessa syksyllä 2015. Tutkimustulokset julkaistiin Sisäilmastoseminaarissa ja kansainvälisessä IndoorAir-tapahtumassa Belgiassa 2016.

Menetelmän on todettu olevan luotettava. Näytteenotto voidaan tarvittaessa toistaa ja näytteitä voidaan ottaa ympäri vuoden. Näytteestä voidaan tutkia myös muita sisäilman sisältämiä epäpuhtauksia. Kehitetty menetelmä tuottaa täysin uudenlaista tietoa sisäilman laadusta.

Katso Aattela-menetelmän esittelyvideo